1-800-715-7176

Tìm Đến Với Nhau


Nhanh Chóng

Quí đồng hương sẽ dễ dàng tìm đến với nhau để kết nối công việc làm, mua bán, share phòng, giữ trẻ, và các dịch vụ thương mại.

Dễ Sử Dụng

Website được thiết kế cho mọi người, dễ hiểu và dễ sử dụng trên iPhone và iPad.

Hiệu Quả

Với kỹ thuật hiện đại, đôi bên cùng cần nhau gấp thì Cần Ngay sẽ giúp tìm thấy nhau ngay.

A nail table

Mọi Quảng Cáo: $10 một tháng

tho nail

Cần Thợ

  • Cần thợ nail
  • Cần thợ tóc
  • Cần thợ eyelash
mua ban tiem nail

Mua Bán

  • Bán tiệm nail, tiệm tóc, nail supply
  • Bán các cơ sở thương mại
  • Bán nhà, đất, xe, máy móc..
viec lam nail

Dịch Vụ+

  • Cần người, tuyển nhân viên
  • Quảng cáo các dịch vụ thương mại
  • Giữ trẻ, share phòng, sửa nhà..

Cần Ngay Helps Your Business

Đăng Quảng Cáo

Mọi quảng cáo chỉ có $10 một tháng. Tiền lệ phí ít nhưng có hiệu quả nhanh. Bảo đảm it works!

Click here

Advertise With Us

Phát triển cơ sở thương mại của bạn bằng cách quảng cáo trên Cần Ngay. Hiệu quả nhiều mà lệ phí ít.

Click here